Over Dushihuis

Over Dushihuis

In een Dushihuis wordt het leven gevierd

Een Dushihuis biedt kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar een veilige woonplek volgens het Dushi-concept. Het zijn kinderen/jongeren die niet meer bij hun ouders kunnen wonen en bij wie sprake is van een (ernstige) ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek. Vaak hebben zij traumatische gebeurtenissen meegemaakt en is er sprake van een fors hechtingsprobleem. Deze kinderen kunnen ook een verstandelijke beperking hebben of kampen met andere problemen waarvoor een diagnose gesteld is. De meeste kinderen hebben, voordat ze in het Dushihuis komen wonen, al diverse plaatsingen in pleeggezinnen achter de rug.

Waarom Dushi

Het Dushihuis is nodig omdat er heel veel kinderen door hun beperking niet langdurig in een pleeggezin kunnen wonen. De kinderen die in een Dushihuis verblijven hebben al verschillende plekken gehad binnen pleegzorg. Juist deze kinderen hebben behoefte aan veiligheid en basisvertrouwen (de oerelementen waar elk kind recht op heeft).

Door een plaats in een Dushihuis te bieden, voorkomen we dat een kind of jongere in een instelling terecht komt. In de instellingen wordt weliswaar voor de kinderen gezorgd, maar een Dushihuis doet meer, Dushihuis is anders: we helpen de kinderen hun talenten te ontwikkelen.

De Huizen

Dushihuis Ellecom

Dushihuis Dordrecht

Dushihuis Den Haag

Next Step Ellecom

Bekijk de film

Dushi Leerhuis

Binnen het Dushi Huis is er veel aandacht voor het ontwikkelen van basisvertrouwen en stressreductie. De kennis en ervaring die wij op dit gebied hebben opgedaan delen wij graag met andere pedagogisch professionals. Dushihuis bied opleiding, training en teambuilding volgens de Dushi methodiek.

Projecten

We bieden niet alleen een veilige woonplek voor kinderen en jongeren. Maar organiseren daarnaast ook diverse activiteiten voor jeugd die niet in het Dushihuis woonachtig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de projecten Dushi afternoon en Dushi Experience.