Over Dushihuis

Over Dushihuis

In een Dushihuis wordt het leven gevierd

Een Dushi Huis biedt kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18+ jaar een veilige woonplek volgens de Dushi-methode. Alle kinderen verdienen een thuis waar zij in veiligheid en geborgenheid kunnen opgroeien om van daaruit de wereld te ontdekken. Dushi Huizen zijn er voor kinderen/jongeren die om welke reden dan ook niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Vaak hebben zij traumatische gebeurtenissen meegemaakt en is er sprake van een hechtingsprobleem. De kinderen kunnen ook een verstandelijke beperking hebben of kampen met andere problemen waarvoor een diagnose gesteld is. De meeste kinderen hebben, voordat ze in het Dushi Huis komen wonen, al diverse plaatsingen in pleeggezinnen achter de rug.

Waarom Dushi

Het Dushi Huis is nodig omdat veel kinderen door hun beperking niet langdurig in een pleeggezin kunnen wonen. De kinderen die in een Dushi Huis verblijven hebben meestal binnen de pleegzorg al op verschillende plekken gewoond. Juist deze kinderen hebben behoefte aan veiligheid en basisvertrouwen (de oerelementen waar elk kind recht op heeft) en een plek waar ze mogen blijven. Onvoorwaardelijk.

Door een plaats in een Dushi Huis te bieden, voorkomen we dat een kind of jongere in een instelling terechtkomt. In de instellingen wordt weliswaar voor de kinderen gezorgd, maar een Dushi Huis doet meer. We helpen de kinderen hun talenten en basisvertrouwen te ontwikkelen zodat ze stevig in hun schoenen leren staan.

De Huizen

Dushihuis Spankeren

Dushihuis Dordrecht

Dushihuis Den Haag

Dushihuis Doetinchem

Next Step Den Haag

Next Step Ellecom

Bekijk de film

Projecten

We bieden niet alleen een veilige woonplek voor kinderen en jongeren. Maar organiseren daarnaast ook diverse activiteiten voor jeugd die niet in het Dushihuis woonachtig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de projecten Dushi afternoon en Dushi Experience.

Dushi Leerhuis

Binnen het Dushi Huis is er veel aandacht voor het ontwikkelen van basisvertrouwen en stressreductie. De kennis en ervaring die wij op dit gebied hebben opgedaan delen wij graag met andere pedagogisch professionals. Dushihuis bied opleiding, training en teambuilding volgens de Dushi methodiek.