Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Dushi Vriend

Inhoudsopgave

 1. Organisatie & geschiedenis
  1.1 Wie we zijn & bestuur
  1.2 Dushi Huis
  1.3 De Pijlers
 2. Normen en waarden van Stichting Dushi Vriend
  2.1 Visie, missie en ambitie
 3. Doelstellingen – Geven is FUN
  3.1 Vrienden en donaties
  3.2 Fondsen en sponsoren
  3.3 Evenementen
 4. Begroting

1. Organisatie & geschiedenis

1.1 Wie we zijn & bestuur

Stichting Dushi Vriend (hierna ‘de stichting’ te noemen) is een particulier initiatief, opgericht in juli 2013.
Eén van de oprichtsters is al enkele jaren verbonden aan het Dushi Huis en zag de noodzaak aanvullende financiële middelen beschikbaar te hebben om de extra zorg die geboden wordt aan de Dushi kinderen, te kunnen bekostigen.

Bestuur:
Voorzitter – Helen le Roy
Penningmeester – Leo van Eden
Secretaris – Veronica Quarles van Ufford

Comité van Aanbeveling:
Mr Arjen Paardekooper
Advocaat, Blenheim Advocaten, Amsterdam
Mevrouw Titia Nunnikhoven – van Sminia
Makelaar Nassauhuis Makelaardij, Den Haag

1.2 Dushi Huis

In Nederland worden jaarlijks meer dan 30.000 kinderen uit huis geplaatst. Deze komen vervolgens terecht in pleeggezinnen, instellingen en soms zelfs in jeugdgevangenissen (wegens plaatsgebrek of onhandelbaar gedrag). Kinderen hebben het recht om in een veilige, warme en vrolijke omgeving op te groeien. Waar veel ruimte is voor hun ontwikkeling en waar ze hun trauma’s kunnen verwerken. Het Dushi Huis is zo’n plek.

Het Dushi Huis in Ellecom is opgericht door Alex de Bokx, aanvankelijk met weekend-pleegkinderen. Hij besefte dat deze kinderen een permanente, veilige en warme, woonplek verdienen. Deze plek heeft hij in 2003, in Ellecom, gerealiseerd. Een Dushi Huis biedt kinderen en jongeren (van 3 – 15 jaar) een huiselijke woonplek volgens het Dushi-concept. Het zijn kinderen/jongeren die niet meer bij hun ouders kunnen wonen en door jeugdzorg uit huis zijn geplaatst. De meeste kinderen hebben, voordat ze in het Dushi Huis komen wonen, al diverse plaatsingen in pleeggezinnen en/of tehuizen achter de rug. Vaak hebben zij traumatische gebeurtenissen meegemaakt en kunnen ze niet meer thuis wonen.

Bij allen is sprake van een hechtings- en/of gedragsproblematiek. Enkele van deze kinderen hebben ook een licht verstandelijke beperking. Door jarenlange ervaring met deze niet erkende doelgroep, heeft Alex de Bokx een concept ontwikkeld: het leefklimaat met de pijlers. Belangrijk daarin is de warmte in het huis, het gevoel van thuiskomen en de pijlers die dat ondersteunen.

1.3 De Pijlers

Basic Trust Methode
Kinderen met een hechtingsstoornis zijn het basisvertrouwen en hun gevoel van eigenheid kwijt. Zij hebben nooit op een gezonde manier een band kunnen opbouwen vanuit een veilige gezinssituatie. Het is belangrijk voor een kind dat het zich kan ontwikkelen in de wetenschap nooit afgewezen of weggedaan te worden. Als dat vertrouwen er niet is wordt het moeilijk voor een kind om verbinding met anderen aan te gaan. Dat levert veel problemen op en stagneert hun ontwikkeling.
In de Dushi huizen wordt aan deze problematiek veel aandacht geschonken. Alles is erop gericht de kinderen weer het basisvertrouwen en hun gevoel van eigenheid terug te geven. Dushi Huis ‘ouders’ en kinderen krijgen hierbij professionele ondersteuning door onder meer de ‘Basic Trust’-methode. Deze methode is landelijk erkend en door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) opgenomen in de database met effectieve jeugdinterventies.
www.basictrust.com

Art of Living
Art of Living is een non profit organisatie (wereldwijd) die zich richt op ademhaling en meditatie. Alle kinderen die in een Dushi Huis wonen hebben de basiscursus van Art of Living gevolgd. Deze techniek zorgt voor rust en balans waardoor de kinderen beter bij zich zelf kunnen blijven. Ook de volwassenen die bij een Dushi Huis betrokken zijn hebben de basiscursus voor volwassenen gevolgd zodat ze de kinderen beter kunnen begeleiden.
www.artofliving.org

Coaching Dushi Huis-ouders, medewerkers en stagiaires
In een Dushi Huis hebben kinderen, medewerkers en stagiaires veel contact met elkaar en de ervaringen die ze daarbij opdoen zijn van invloed op hun welbevinden en persoonlijke ontwikkeling. In het Dushi Huis worden de kinderen gestimuleerd om zich bewust te zijn van hun gevoelens en worden ze ook aangemoedigd erover te praten. Het is belangrijk dat medewerkers en stagiaires deze processen kunnen herkennen en begeleiden. Ze hebben ook een voorbeeldfunctie en worden getraind door onze coach, Helen le Roy om deze processen met de kinderen te begeleiden. Ook is er ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van de Dushi Huis-ouders en de volwassenen.
www.helenleroy.nl

Paarden
Regelmatig gaan de kinderen naar de Paardenmaat in Arnhem. Onder begeleiding van Piet en Wilma maken de kinderen contact met de paarden, wat een helend effect op hen heeft. Paarden voelen alles aan en verlangen duidelijke taal. Vooral de non-verbale taal is van groot belang. Onbewust beïnvloedt de lichaamstaal van anderen onze mening over de ander. De kinderen ervaren dat heel direct op de Paardenmaat zowel met de paarden als met de andere kinderen. Daardoor worden ze zich snel bewust van wat ze uitstralen en wat daarvan de gevolgen zijn. Het contact met paarden nodigt uit om de onderlinge communicatie direct en helder te maken.
www.depaardenmaat.com

Muziekles
Frank en Marieke van ‘’Harte Klank’’ geven wekelijks individuele muziekles aan de kinderen van het Dushi Huis. Beiden zijn muziektherapeut en gaan uit van de individuele ontwikkelingsvraag en wensen van het kind of de jong volwassene. Tijdens de muzieklessen gaat het niet over prestaties en noten lezen, maar samen op ontdekkingsreis gaan en het verdiepen van de eigen expressiemogelijkheden. Bij bijzondere momenten geven de kinderen een muziekvoorstelling.

2. Normen en waarden van Stichting Dushi Vriend

2.1 Visie, missie en ambitie

De visie van de stichting is om voldoende financiële middelen te genereren om de pijlers, en zo mogelijk onvoorziene extra’s, van alle Dushi huizen in Nederland te ondersteunen. Tevens, om het Dushi-concept uit te dragen zodat het merendeel van de uit huis geplaatste kinderen hier ook baat bij hebben.

De missie van de stichting is door financiële ondersteuning bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en toekomst van deze kinderen. Waarin zij ondanks hun negatieve ervaringen de kracht krijgen om voor een mooie toekomst te kiezen. Daarmee hun eigen leven en dat van hun omgeving positief te beïnvloeden.

De ambitie van de stichting is om in de komende jaren, d.m.v. publiciteit, evenementen, donaties van vrienden en fondsenwerving ca.
€ 100.00 – € 150.000 te werven.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

3. Doelstellingen – Geven is FUN

3.1 Vrienden en donaties

Automatische incasso’s, acceptgiro’s en een doneerknop op de website én Facebook-pagina, geeft de mogelijkheid ‘Vriend’ te worden. De stichting stelt zich als doel jaarlijks minimaal 100 Vrienden te werven.

3.2 Fondsen en sponsoren

De bestuursleden van de stichting zullen fondsen die kinderprojecten in Nederland ondersteunen, persoonlijk benaderen voor een bijdrage of gezamenlijke actie. De stichting stelt het op prijs als sponsoren hun logo op de website of Facebook-pagina willen plaatsen.

3.3 Evenementen

Een of twee keer per jaar zal het bestuur, samen met de Dushi Huizen een benefiet evenement organiseren. Dit kan een gesponsorde lunch of diner zijn, een veiling, een theateroptreden, muziekevenement of iets dergelijks.