ANBI

ANBI Stichting Dushi Vriend

ANBI

Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam;
Statutaire naam: Stichting Dushi Vriend (statutaire zetel: Soest)
Publieke naam: Stichting Dushi Vriend

KVK en/of RSIN nummer.
KvK nummer:             58329404
RSIN nummer:           852989040

Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling;
Postadres:                  Wassenaarseweg 20, 2596 CH Den Haag
Telefoonnummer:      06-11331725
Internetadres:            www.stichtingdushivriend.nl
E-mailadres:               stichtingdushivriend@gmail.com

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving;

Doel

 1. De stichting heeft ten doel:
  a. Het financieel en op alle andere mogelijke manieren ondersteunen van de Dushi Huizen, in welke huizen kinderen die in een achterstandspositie verkeren worden opgevangen;
  b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  a. het organiseren van een groep mensen ("vrienden") die de pijlers van de Dushi Huizen een warm hart toedragen en willen ondersteunen;
  b. het inzamelen van donaties voor de pijlers van de Dushi Huizen;
  c. alle andere wettelijk toegestane manieren.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Visie en missie

De visie van de stichting is om voldoende financiële middelen te genereren om de pijlers, en zo mogelijk onvoorziene extra’s, van alle Dushi huizen in Nederland te ondersteunen. Tevens, om het Dushi-concept uit te dragen zodat het merendeel van de uit huis geplaatste kinderen hier ook baat bij hebben.

De missie van de stichting is door financiële ondersteuning bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en toekomst van deze kinderen. Waarin zij ondanks hun negatieve ervaringen de kracht krijgen om voor een mooie toekomst te kiezen. Daarmee hun eigen leven en dat van hun omgeving positief te beïnvloeden.

Wie we zijn & bestuur

Stichting Dushi Vriend is een particulier initiatief, opgericht in juli 2013. Eén van de oprichtsters is al enkele jaren verbonden aan het Dushi Huis en zag de noodzaak aanvullende financiële middelen beschikbaar te hebben om de extra zorg die geboden wordt aan de Dushi kinderen, te kunnen bekostigen.

Bestuur:
Voorzitter – Frits Drost
Penningmeester – Bart van Dam
Secretaris – Emma van Heemstra - Verloop
Barbara de Kanter

Comité van Aanbeveling:
Mr Arjen Paardekooper
Advocaat, Blenheim Advocaten, Amsterdam
Makelaar Nassauhuis Makelaardij, Den Haag

Het beloningenbeleid:
Het bestuur krijgt geen beloning of onkostenvergoeding voor haar werkzaamheden.

De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting.